לפני 63 שנה פרשת "עסק הביש"

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

ב-2 ביולי 1954, בוצעה הפעולה הראשונה במסגרת פרשת "עסק הביש".

"עסק הביש" הוא כינוי שניתן לאחר מעשה לפעולה צבאית שבוצעה במצרים. הפעולה נערכה כך שיתקבל הרושם כי בוצעה על ידי ארגון טרור מצרי.

תוצאותיה ניכרו בסדר היום הציבורי במשך שנים רבות ואף זכו לכינוי הכולל "פרשת לבון" או "הפרשה".

דורון עופרי,
0 תגובות