בעל מסעדה מניח מזוזה

בעל מסעדה מניח מזוזה בפתח העסק והופך לעבריין. נשמע לכם מוזר?

זה מה שהיה קורה לולא היינו עוצרים את הצעת התיקון לחוק איסור ההונאה בכשרות. התיקון אומר שכל מצג או סממן העלול לגרום לאדם לחשוב שהמקום כשר, כשאין למקום תעודת כשרות מהרבנות הראשית, הוא עבירה על החוק. כשבדקנו מה זה אומר ״סממן שעלול לגרום לאדם לחשוב שהמקום כשר״, היעוץ המשפטי הבהיר שזה בעצם כל סממן יהודי: מוכר עם כיפה, מזוזה, ברכת העסק, תמונות של רבנים, וכו׳. זה לא הגיוני.

 

 

ח"כ רחל עזריה,
0 תגובות