הספר "גוף שני יחיד"

ח"כ יעל גרמן ממליצה על הספר "גוף שני יחיד" מאת סייד קשוע:

"המהגרים הערבים בתוך העיר, שעו"ד נמנה עימהם, רצו שילדיהם ילמדו לפי המתכונת שבה למדו הם, כלומר במסגרת השייכת למשרד החינוך הישראלי", כותב סייד קשוע בספרו "גוף שני יחיד". סייד קשוע מביא לביטוי בספרות את השניות שבה הוא חי.כמו בספרו  'ויהי יום', גם כאן הוא מעביר ביקורת כפולה – הן על החברה היהודית והאפליה כלפי הערבים והן על החברה הערבית. הספר עצמו כתוב בצורה מותחת ואני קראתי אותו בנשימה אחת.   יש בו יצרים, אהבה, קנאה, מסתורין וכאב. אהבתי את הספר הן בשל העלילה המותחת, הכתובה בצורה קולחת ומרתקת והן מפני שהוא חושף את שני העולמות במציאות בה חיים ערביי ישראל. הספר מאפשר לנו צוהר דרכו ניתן ללמוד, ולו מעט, מהבעייתיות והקשיים של חיי מיעוט. בנימה אישית, אני חייבת לציין כי מאוד כאב לי כאשר סייד קשוע החליט לעזוב את המדינה.

ח"כ יעל גרמן,
0 תגובות