יום חנינה כללית

המדינה הזו צריכה התנעה מחדש.

אני מציע יום חנינה כללית, בו כל המושחתים יספרו על כל מעלליהם בהתנדבות - ויזכו לחנינה.

אנחנו נרוויח את ידיעת האמת על כל הזוהמה והשחיתות, נסגור את כל הפרצות החוקיות, והמושחתים ירוויחו את האפשרות להתחיל מחדש את חייהם.

מי מהמושחתים שיחמיץ את ההזדמנות לחנינה, וייתפס כתוצאה מהוידויים של חבריו לפשע, יקבל עונש כפול ומכופל.

חוויתי יום כזה כשהייתי תושב הולנד. חברה בוגרת ואחראית יודעת להעניש אבל יודעת גם למחול ולחטא פצעים.

דן אלון,
0 תגובות