השאלה מה יהיה בסוף?

טייס היה במהלכה של טיסה במטוס.
למזלו הרע, המטוס התחיל להתרסק.
למזלו הטוב, היה לו מצנח.
למזלו הרע, המצנח לא נפתח.
למזלו הטוב, היה לו עוד מצנח.למזלו הרע, המצנח היה קרוע....
למזלו הטוב, עוד כמה קילומטרים למטה על האדמה, הייתה ערימת קש, שהוא יוכל ליפול עליה בלא כאב.
למזלו הרע, בערימת הקש היה נעוץ קלשון.
למזלו הטוב, הוא לא נפל על הקילשון.
למזלו הרע, הוא גם לא נפל על ערימת הקש…
השאלה מה יהיה בסוף? 
זה מה שקובע!

הרב יצחק פנגר,
0 תגובות