בישובים ערבים אין איפה לבנות

בישובים הערבים אין איפה לבנות, חסרות קרקעות, וגם כשיש קרקע - אין תכניות מתאר מאושרות ואין שום אפשרות לבנות בצורה חוקית. עשרות אלפי אזרחים חיים תחת איום מתמיד של הריסה.

זה לא מקרה. זוהי תוצאה של מדיניות מכוונת המפלה לאורך שנים את האזרחים הערבים. במאבק הצודק הזה אסור שהם יעמדו לבדם. על כל מי ששואף לעתיד אחר, של צדק ושיוויון בארץ הזאת, לעמוד יחד איתם. הזכות לבית היא מקום טוב להתחיל בו את השינוי שדרוש כאן.

דב חנין,
0 תגובות