גבר עמד בתור לבנק

גבר עמד בתור לבנק עם אשתו, כשלפתע נכנס שודד, לקח את הכסף מהכספת, ניגש לאחד האנשים בתור ושואל אותו: "ראית אותי שודד?", ענה האיש: "כן, ראיתי אותך". 

השודד לא חשב פעמיים וירה באיש. הוא המשיך לאדם נוסף: 

"ראית אותי?", עונה לו האיש: "לא...",

בשלב זה הוא עובר לגבר שלנו, ושואל אותו: "ראית אותי?", ענה הבחור שלנו: "לא, אבל אשתי ראתה...".

מערכת נשפיע,
0 תגובות