חובה למנות איש קשר לציבור

אחד העקרונות החשובים והדמוקרטיים ביותר במדינת ישראל, הוא עקרון השקיפות והגישה למידע המוחזק בנאמנות אצל הרשויות השונות. עקרון זה קיבל ביטוי בחוק חופש המידע, המעניק זכות לכל אזרח ותושב לקבל כמעט כל מידע שנמצא ברשות רשויות השלטון. לפיכך, כל מידע שהמדינה והשלטון המקומי מחזיקים ברשותם, שייך בסופו של דבר לכל אחד ואחת מכם והוא זכאי לקבל העתק ממנו (למעט מקרים חריגים שקבועים בחוק). בזכותו של חוק זה יכול הציבור לפקח ולבקר את מעשי הרשות השלטונית, ולוודא שנאמניו מנהלים את האינטרס הציבורי שלו בצורה הטובה ביותר.

כל רשות ציבורית מחוייבת למנות מטעמה סוג של איש קשר לציבור, ממונה על יישום חוק חופש המידע – שהוא הכתובת כשמגישים בקשה מכל רשות ציבורית לקבלת מידע (שעלותה סמלית). הממונה על חופש המידע נמצא בתווך בין המבקש לבין הרשות הציבורית עצמה, שהוא מועסק שלה.

יש לזה משמעות לטוב ולרע, הממונה הוא הפנים של הרשות הציבורית, והוא תלוי בה גם כדי לקבל את המידע המבוקש והן לשם אישור העברתו למבקש. כך, לעיתים הממונה נמצא בין הפטיש לסדן - מצד אחד, הוא מעוניין למלא את תפקידו כראוי ולשרת את הציבור נאמנה, ומצד אחר, עבודתו תלויה באחרים ושיקול דעתו כפוף להחלטות הממונים עליו. חלק מן הממונים עושים כל מאמץ לתת אינפורמציה, גם אם מערימים עליהם קשיים ברשות הציבורית.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות