איך נקבעים מחיר הירקות והפירות שאנחנו קונים?

ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר המליצה להכניס לראשונה את כל מחירי הפירות והירקות הבסיסיים תחת פיקוח שיקבע לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.

על פי ההמלצה, רשתות השיווק, הסיטונאים הגדולים ועוסקים נוספים בתחום, יחויבו לדווח את נתוני הרווחיות על פירות וירקות למפקח על המחירים. הועדה תצא לשימוע שלאחריו יגובש הצו שיובא לחתימת השרים בזמן הקרוב, בכפוף להערות הציבור. הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן מוגבל ויחול עד לסוף שנת 2017.

כיום מספר מצומצם של סיטונאים גדולים שולטים ביותר ממחצית מכמות הקנייה מהחקלאים. בשימוע ציבורי שערך משרד החקלאות בנושא רישוי סיטונאים נשמעו טענות רבות על פרקטיקות מסחר לא הוגנות בסחר בפירות וירקות, כגון: שינוי תנאי העסקה בדיעבד ובאופן חד-צדדי, עסקאות ללא שקיפות כלפי החקלאי לגבי אופן קביעת התמורה, הפחתת פחת מובנה, המעידות על ניצול לא הוגן של כוח שוק.

שר האוצר אמר: "ההחלטה להכניס את פערי התיווך של הפירות והירקות לחוק הפיקוח היא צעד נוסף ומשמעותי במאבק להורדת יוקר המחייה. אנו מצפים כי ההחלטה הזאת במקביל להמשך המגמה של פתיחת שוק המזון לייבוא תביא להוזלת מחירים ותקל על מעמד הביניים והשכבות החלשות".

בתנועה לאיכות השלטון מסבירים איך נקבעים המחירים של הירקות והפירות שאנחנו קונים ולמה הם כל-כך גבוהים.

הם אומרים שיש גורם אחד שמשפיע עליהם ישירות - ושלא לטובה: המחירונים שמפרסמים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.

בתנועה לאיכות השלטון אומרים: "הייתם מצפים שהמחירים האלה יהיו מבוססים - אבל מבדיקה שערכנו עולה שישנם פערים עצומים בין המחירים שמפרסמים משרד החקלאות ומועצת הצמחים, ובין המחירים שמפרסמות חברות עצמאיות. ומשום מה - וזה החלק הכי תמוה - המחירים שמפרסמים משרד החקלאות ומועצת הצמחים הם תמיד גבוהים יותר - דבר שמשפיע על המחיר שכולנו בסופו של דבר משלמים.

כך, למשל, במקרה של פלפל אדום, נמצא פער של 55% בין המחיר של משרד החקלאות לבין זה של חברות עצמאיות; במקרה של בטטה - פער של 42%, ועגבניות חממה - 26%. בממוצע, ישנו פער של 20% (!). הפערים האלה משפיעים ישירות על מה שכולנו משלמים אחר-כך. אם תהיתם למה העגבניה שאתם קונים עולה כמו שהיא עולה - אז זה חלק חשוב מהתשובה.

אי אפשר להתעלם מהמצב הזה. המחירונים האלה משפיעים על השיווק של הירקות והפירות בכל הארץ, ויש להם השפעה אפילו על מדדים חשובים כמו מדד המחירים לצרכן. אם ישנו ניפוח של המחירונים האלה, זה דבר שכולנו נשלם עליו - ולא בזול. פנינו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמבקר המדינה ודרשנו שיערכו בדיקה מקיפה של הנושא הזה - הצרכן הישראלי גם ככה כבר קורס תחת נטל יוקר המחיה, ואסור להוסיף על המצב הקשה גם ככה".

שי טלמור,
0 תגובות