ארגון יציג לבעלי הלקויות

בזמן האחרון אנו עדים לעוד ועוד הצעות חוק הנובעות מפעילות של ארגונים ועמותות המנסות לקדם באופן פרטני נושא לטובת ציבור נכים ספציפי. פעילות שכזו מביאה אסון לציבורים שונים של הנכים ושכן היא גורמת עוול בלתי יתואר לכלל הציבור, וזאת כי היא מייצרת חוסר איזון או יוצרת איזון חדש ובעייתי לכלל הציבור.

הנה מספר דוגמאות ....

הנה הראשונה, ציבור בעלי לקות הראיה פעל רבות לקידום זכות הנסיעה המוזלת בתחבורה הציבורית, וזה נהדר. אלא שתוצאת פעילות זו מאוד בעייתית ובשל חוסר האיזון. היום נהנים בעלי לקות בראיה וזוכים להנחה משמעותית באוטובוסים וברכבת (90%) בעוד שבעלי לקויות אחרות אינם נהנים מהנחה כלל או הנחה מצומצמת ביותר. והמסקנה: בשל הפעילות הסקטוריאלית נוצר חוסר איזון בין מצב נכים המתגלגלים בכיסאות גלגלים , לבין מוגבלים בראיה הן ברכבת והן בתחבורה הציבורית והקיטוב אינו מעוגן בשום סיבה הגיונית.

הנה עוד אחת : ציבור מסוים רצה לפתור את בעיית הקושי בסיעוד. באופן מסורתי יצרו חלוקה כספית של 3 קבוצות הנהנות מחלוקת משאבים באופן הבא : 50% 100% ו- 150% בשל הלחץ על משרד הרווחה לתת מענה בנושא, יצרו הסכמות חדשות אלא שההסכמות שניתנו יצרו מציאות שבה בעלי קריטריון סיעודי 50% נותרו בלא עדכון או שיפור במצבם בעוד שבעלי קריטריון 100% קיבלו עדכון של 5% ובעלי קריטריון 150% קיבלו תוספת של 25%. בצורה זו הופר האיזון הישן ונוצר איזון חדש שיצר מציאות קשה ודווקא לקבוצה מסוימת. זו דוגמא מעולה להמחשה כיצד פעילות ספציפית גורמת לעדכון שאינו מחלק בחלוקת משאבים רציפה והוגנת פתרון לכלל הקבוצות, מפר איזון קודם ומביא קבוצה של נכים לכדי מצוקה.

והנה עוד אחת: רבות קבוצות הנכים שמשתמשות בקלנועית בשל כשל הליכה או קושי בהליכה, אלא שיש מי שפועל לחקיקה שתביא לכך שהקלנועית תוכר כאביזר רפואי לקבוצת נכים ספציפית ולא תוכר כאביזר ניידות לכלל קבוצות הנכים. אותה קבוצה לא רואה את כלל צרכי הנכים ומקדמת במרץ פתרון שיטיב רק עמה...

והנה אחת אחרונה: משרד השיכון מנסה לקצץ במשאבים ולכן בחר לקבוע קריטריונים חדשים לזכאות לדיור הציבורי .. עד לאותו רגע היו זכאים נכים מרותקים לזכאות מוגדלת לדירת נ"ר

והנה הקריטריונים החדשים קובעים שרק נכים בכיסאות ממונעים ונכים בעלי 100% מרותקים יהיו זכאים לזכאות לדירת נ"ר. האיזון החדש יוצר חלוקת משאבים בעייתית לכלל ציבור הנכים בשל חוסר האיזון שבה.

המסקנה שלנו היא שחייבים להביא להקמתו של הארגון היציג שבו יוצגו כלל בעלי הלקויות ובדרך זו תגובש עמדה שלא מפרה את האיזון המתבקש.

הבנתם את זה?

ארגון הפעולה של הנכים,
0 תגובות