45% משתכרים לפי שעה

45% מהעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעה - כלומר לפי שעות עבודתם בפועל בלבד.

רבות ורבים מאיתנו נכללים בקבוצה הזאת.

צורת העסקה זו נועדה מלכתחילה לענות על צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה אך אומצה בהרחבה משהתגלתה כחסכונית עבור המעסיקים משום שהיא מאפשרת קיצוץ בהוצאות שכר על ידי גריעת זכויותיהם של עובדים לפי שעות ביחס לעובדים במשכורת.

התארגנות הסייעות הארצית,
0 תגובות