נוסחת האושר בשלוש מילים

לפני שנים רבות שמעתי שיחה מוסרית מפיו של אחד מגדולי הדור זצ"ל וכך אמר:

"בחורים יקרים, אתם עומדים בפני הקמת בית בישראל בשעה טובה ומוצלחת. אני יהודי זקן אבל ברצוני לתת לכם נוסחה מופלאה המורכבת משלוש מילים בלבד, שיש בה את הסוד המופלא לשמור על שלום ביתכם. והעיקר להקים משפחה עם אשה ובעל וכמובן ילדים מאושרים בריאים בנפשם ובגופם".

אני זוכר היטב את הגבות שהורמו, את העיניים התמהות לנוכח היומרה להוריד לעולם הנבוך משהו, את נוסחת האושר בשלוש מילים בלבד, האומנם? זעק האוויר בדממה רוגשת. 

"שלוש מילים אמרתי, זו הנוסחה ומילה אחת לא יותר.

המילה הראשונה – לוותר.

המילה השנייה – לוותר, והמילה השלישית, כמובן – לוותר,

זו הנוסחה לשלום הבית והאושר לוותר, לוותר, לוותר".

על הכל ניתן וצריך לוותר, על ה-כ-ל!!!
 

הרב אבנר קוואס,
0 תגובות