איך מנהלים את הפנסיות שלנו?

איך מנהלים את הפנסיות שלנו?

1,060 מיליארדים שקלים! זה סכום החסכונות הפנסיוניים של אזרחי ישראל המנוהלים ע"י ועדות השקעות ודירקטוריונים של גופים מוסדיים שונים – מדובר ב 38 אחוז מסך הנכסים הפיננסיים של אזרחי ישראל.

כאשר אנחנו מושקעים בקרנות פנסיה – תמיד מאפשרים לנו לראות את השורה הסופית של ביצועי קרן הפנסיה והרווחים שהיא מניבה, אך לא מאפשרים לאף אחד מאיתנו את היכולת להבין את בסיס השיקולים השונים שעמדו בבסיס ועדות ההשקעות בגופים מוסדיים או את טיבן ואת עניינן.

פנינו באמצעות עו"ד גדעון קורן, לדורית סלינגר, מפקחת על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר וקוראים לה להגדיל את כוחו של העמית החוסך לאפשר לכל העמיתים החוסכים בקרנות הפנסיה זכות עיון בהחלטות ועדת ההשקעות והדירקטוריון הנוגעות לניהול כספיהם וכן להורות לגופים המוסדיים לפרסם לעמיתיהן פרוטוקולים, דיונים, חוות דעת והחלטות הנוגעות למדיניות ההשקעות של כספי העמיתים עצמם.

במציאות הריכוזית של המשק שלנו, כאשר הגופים המוסדיים מסובכים בסבך של אינטרסים לקבוצות עסקיות וטייקונים - רק שקיפות זה שם המשחק – זו הדרך לחשוף ניגודי עניינים מובנים בהתנהלות גופים מוסדיים שונים המשקיעים את כספי הציבור ולוודא כי רק ואך ורק טובתו של החוסך הפנסיוני עומדת מאחורי כל החלטה של מי שמנהל את כספי הפנסיה שלנו.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות