חובות דרך חברות גבייה

בעשור האחרון החלו עיריות לגבות חובות באמצעות חברות גבייה פרטיות, תוך שהן מנצלות את הסעיף בחוק שמאפשר להן לבצע עיקול על חשבונות בנקים של תושבים. אלא שהגבייה מתבצעת על ידי חברות גבייה פרטיות שמשתמשות לעיתים בפעולות אגרסיביות ולא מאפשרות בדיקה מעמיקה של החוב על ידי התושבים.

האגודה לזכויות האזרח דורשת הפסקה מיידית של השימוש בחברות גבייה פרטיות לגביית החובות של הרשויות המקומיות, ולכל הפחות לקדם בדחיפות חקיקה שתסדיר את גביית החובות.

לפי עמדת האגודה לזכויות האזרח, הפרטה של סמכויות גבייה הינה פסולה, היות שמדובר בסמכויות שלטוניות הכרוכות בהפעלת כוח ובשיקול דעת שלטוני, ובשל הפגיעה החמורה בזכויות אדם. זאת במיוחד בהליכי הגבייה המנהליים, שאינם כפופים לבקרה או לפיקוח של בית המשפט. ככל שהפרטה זו ממשיכה להתקיים, היא מחייבת הסדר חוקי מתאים.

בעבר התחייבה המדינה בפני בג"ץ כי תסדיר את התחום בחקיקה, ולפני חמש שנים בחן מבקר המדינה את הנושא וקבע כי קיימים ליקויים חמורים בפעילות חברות הגבייה הפרטיות וכי נדרשת חקיקה בדחיפות. למרות זאת, אומרים באגודה לזכויות האזרח, ולמרות התחייבות מפורשת של נציג משרד הפנים בדיון בוועדת הפנים בדצמבר 2011, כי הצעת חוק בנושא מוכנה ותקודם במהרה, טרם קודמה הצעת החוק.

עופר בן דוד,
0 תגובות