42% לא יעסיקו גברים ערבים

ממצאי סקר מעסיקים ועובדים שהוזמן ע"י נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה חושפים נתונים מדאיגים בנוגע לנכונות עובדים ומעסיקים בישראל להעסיק ולעבוד לצד עובדים השונים מהם.

בסקר, שבוצע בקרב 500 משיבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת והדוברת עברית, נמצא כי כמחצית מקרב המשיבים (46%) - מעסיקים ועובדים (להלן: מכלל המדגם) הביעו חוסר רצון לעבוד עם גבר ערבי. 30% מקרב המשיבים מכלל המדגם הביעו חוסר רצון לעבוד עם גבר חרדי ו 28% מכלל המדגם הביעו חוסר רצון לעבוד עם אישה ערבייה משכילה.

כמו כן, מנתוני סקר הנציבות עולה כי 42% מהמעסיקים הביעו חוסר רצון להעסיק גברים ערבים, למעלה משליש מקרב המעסיקים (37%) הביעו חוסר רצון להעסיק גברים חרדים ו13% מהמעסיקים הביעו חוסר רצון להעסיק אישה נשואה שהיא אם לילדים קטנים. 

בכל הנוגע לנשים מבוגרות, עולה מן הסקר כי הרוב המכריע של הנשאלים, הן מקרב המעסיקים (93%) והן מקרב העובדים (95%) היה מעדיף או לא רואה בעיה לעבוד עם אישה מעל גיל 50.

ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה: "נתוני הסקר מעלים שאלות קשות באשר לעמדות הציבור בכלל והמעסיקים בפרט, ביחס לעובדים מאוכלוסיות שונות. למרות שמחצית מהמשתתפות בסקר הן נשים ורוב המשתתפים הם נשואים/היו נשואים בעבר, נמצאה התנגדות גבוהה להעסקת נשים עם ילדים ודווח על פערי שכר מדאיגים בין נשים לגברים. למרות שרוב הנסקרים העובדים בסקר הנם בעלי השכלה גבוהה גם הם התבססו על דעות קדומות וסטראוטיפים בבואם לבחון העסקת ערבים או חרדים. בדעות קדומות אלו, נלחמת נציבות השוויון על מנת לאפשר שוויון הזדמנויות לכל האוכלוסיות בשוק העבודה בישראל. אם לא נשכיל למצות את הפוטנציאל, שוק העבודה הישראלי הוא שיפסיד, מאחר וייווצר עם השנים מחסור קשה של עובדים טובים". 

בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה מציינים, כי מקרב פניות הנשים לנציבות בשנת 2013, כ-60% היו לגבי אפליה על רקע היריון, הורות וטיפולי פוריות, כלומר, עסקו  באפליה על רקע תהליך הבאת הילדים וגידולם. 

יעל צור,
0 תגובות