העסקה קבלנית ומנצלת

המאבק להעסקה ישירה: ועדת השרים לענייני חקיקה (שהיא גוף דיקטטורי וחסר שקיפות לחלוטין שמורכב משרי הממשלה ומחליט אילו הצעות חוק יעלו לסדר היום של המליאה ואילו ייגנזו לעד) הפילה את הצעת החוק להעסקה ישירה של עובדים בשירות הציבורי, ובכך דנה אותם להמשך עבודה בתנאים של ניצול ושלילת זכויות.

במאמר מוסגר, נזכיר שועדת השרים לענייני חקיקה הפילה גם את הצעת החוק שדרשה ממנה להחיל שקיפות ולפרסם את הפרוטוקלים שלה. מפתיע, לא? 

בין העובדים שסובלים מהעסקה קבלנית ומנצלת: סייעות משלבות אשר מפוטרות כל שנה מחדש על מנת שלא יקבלו זכויות (מאלצים אותן להגיש מכתבי התפטרות), מורי ומורות קבלן משוללי זכויות בסיסיות, ועוד.

צדק חברתי - חדר המצב,
0 תגובות