מלכודת טלפון שיווקית חדשה

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

זהירות: מלכודת טלפון שיווקית חדשה.

מתקשרת מוקדנית מחסום ואומרת שלום מדברים ממוקד חברת הראל והביטוח הרפואי שלך בקופת החולים, אני רוצה להעביר אותך לנציג המטפל.

ישר עלה בי חשד כי אני מבוטחת בכלל בריאות, לקופת חולים שלי שהיא כללית לא פניתי החודש ואני לא בהראל אבל יודעת שהם לא עושים שיווק כזה.

מוסיקה כמה שניות ואז: שלום אני רוצה לספר לך על שידרוגים בביטוח הרפואי בקופת החולים שלך.

על איזה קופת חולים את מדברת אני שואלת.

על כל קופות החולים היא אומרת.

מה הטלפון שלך אני שואלת.

למה את צריכה לדעת היא עונה.

כדי לפנות אליך במידה ואני אצטרך אני אומרת.

ניתוק בפנים. 

נאוה ענבר,
0 תגובות