197 ימים כדי לשלם מיסים

מכון ירושלים לחקר שווקים חישב את "יום העצמאות ממס" על פי היחס בין סך המיסים הנגבים מהאוכלוסייה בישראל לבין ההכנסה הלאומית, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר ובנק ישראל. סך המיסים כולל לא רק מס הכנסה ומע"מ, אלא גם ארנונה, מסי יבוא, רכב ודלק, מס חברות ועוד.

מכון ירושלים לחקר שווקים מחשב את יום העצמאות ממס בישראל מדי שנה מאז 2004. כמו כן המכון חישב את יום העצמאות ממס בדיעבד בשנים 1990-2003.

המכון מצא כי בכל משנת 1990 הישראלים עבדו יותר עבור עצמם מאשר עבור הממשלה, אולם משנת  הישראלים עובדים יותר ממחצית השנה עבור הממשלה.

עוד נמצא במחקר, כי נטל המס בישראל גבוה ביחס למדינות מפותחות אחרות. בארה"ב, למשל, מציינים את יום העצמאות ממס ב-18 באפריל, בקנדה ב-11 ביוני, ובבריטניה ב-30 במאי. בין המדינות המציינות את יום העצמאות ממס מאוחר יותר מאשר ישראל נמנות צרפת, גרמניה, בלגיה והונגריה.

מהו המס הגבוה ביותר?

יום העצמאות ממס הוא ממוצע של כלל הישראלים. יום העצמאות האישי ממס יכול להיות מוקדם או מאוחר יותר (אם הם משלמים יותר או פחות מס מהממוצע). יום העצמאות ממס מאפשר להמחיש כמה מהכנסתנו אנו מעבירים מדי שנה לידי הממשלה, נתון שעל פי רוב מסתתר מאחורי טבלאות מסובכות ומקשות.

קל יחסית לחשב את המסים הישירים שאנו משלמים, כמו מס הכנסה. אולם קשה יותר לשים לב ולחשב מסים עקיפים ונסתרים כמו מכס, מס קנייה ועוד.

הישראלים עובדים בממוצע 38 ימים בשנה על מנת לשלם מס הכנסה, לעומת 44 ימים כדי לשלם מסי קנייה ומע"מ. אנו עובדים 33 ימים על מנת לשלם דמי ביטוח לאומי, 25 ימים עבור מסי יבוא, 18 ימים עבור מס חברות, 12 ימים עבור מס בריאות ו-12 ימים עבור מסי דלק.

מי משלם יותר מסים?

העשירון העליון משלם 64% מסך המיסים הישירים הנגבים (מיסים על הכנסה), ו-16.4% מסך המיסים העקיפים (מיסים על צריכה). החמישון העליון משלם 56% מסך המיסים - ישירים ועקיפים (82% מהמיסים הישירים ו-31% מהמיסים העקיפים), בעוד החמישון התחתון משלם 7% בלבד (כולם במיסים עקיפים).

הוצאות הממשלה צפויות לצמוח ולהגיע ל-388.3 מיליארד ₪ ב-2013, שהם יותר מ-48 אלף ₪ לכל אדם בישראל. עבור משפחה בת 4 נפשות, הממשלה מוציאה 194 אלף ₪.

המחקר קובע שכלל לא ברור שהישראלים מקבלים שירות שווה ערך עבור המיסים שהם משלמים: 35% מהוצאות הממשלה מממנות תשלומי ריבית וקרן על חובות שנטלה הממשלה בעבר. להוצאות אלו אין ערך רב עבור שיפור רמת החיים של הישראלים היום.

על מנת לכסות את האוברדראפט עובדים הישראלים 69 ימים השנה. זוהי תזכורת לכך שכאשר הממשלה נוטלת הלוואות כדי לממן את הוצאותיה, בדרך כלל מוביל הדבר להגדלה משמעותית של נטל המס על הדורות הבאים.

מעניין לציין כי הישראלים עובדים הרבה פחות על מנת לממן את תקציב החינוך (24 ימים), הרווחה (26 ימים), והבריאות (12 ימים) מאשר את תשלומי החוב. על אף שנטל המס הגבוה בישראל מיוחס לעיתים למצב הביטחוני, הישראלים יעבדו השנה 28 ימים בלבד על מנת לממן את תקציב הביטחון.

שי טלמור,
0 תגובות