האמת על אחוז המובטלים

סתם ידע כללי על האחוז האמיתי של המובטלים/ות בישראל שהוא כמעט כפול מהאחוז המפורסם על ידי הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

1. הלמ"ס מכליל בחישוביו אזרחים החל מגיל 15. המשמעות היא שהוא מרחיב באופן מלאכותי את "כוח העבודה" במשק.

2. הלמ"ס מחשיב את חיילי צה"ל כמועסקים במשק.

3. הלמ"ס מחשיב כמובטלים אזרחים עד גיל 64. מגיל זה האזרחים אינם נכללים בכוח העבודה ולכן המובטלים מבין אלה שכן מחפשים עבודה בגילאים אלה לא נכללים בסטטיסטיקות.

4. מי שעבד שעה אחת במהלך השבוע אינו נחשב מובטל.

חנה קים,
0 תגובות