"לצמצם נסיעת עובדים ברכב"

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרדי הכלכלה, התחבורה והאוצר, פועל להקמת מנגנון תמיכות כספיות במעסיקים, במטרה להביא לצמצום נסיעת עובדים ברכב הפרטי אל העבודה וממנה. 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר שצמצום נסיעות העובדים ברכב פרטי צפוי להביא תועלת כלכלית רבה לעובד ולמעסיק. זאת, בין היתר, בחיסכון בעלויות השימוש ברכב, הפחתת מקומות חנייה, עלייה ברמת שביעות הרצון של העובד ושיפור תדמית החברה. גם מבחינה משקית יש למהלך כזה יתרונות רבים: צמצום זיהום האוויר הגבוה מתחבורה המסכן את בריאות הציבור, הפחתת הגודש בכבישים, בעיקר בשעות העומס, צמצום הנזק מתאונות דרכים ועוד.

על פי התכנית המתגבשת, כל מעסיק שיהיה מעוניין להשתתף בתכנית לצמצום הנסיעות לעבודה ברכב פרטי, יוכל להציע תכנית פעולה מפורטת. תקציב התכנית יוקצה לאותן תכניות נבחרות, בהן התרומה לצמצום נסועת העובדים ביחס לתקציב המושקע תהיה הגבוהה ביותר. בנוסף, יספק המשרד שירותי ייעוץ מלווים לשלבי הכנת התכנית ויישומה. 

שי טלמור,
0 תגובות