כדאי להשתמש בתאורת לד?

עמדת משרד הבריאות בנוגע לשימוש בתאורת לד במרחב הציבורי הפתוח:

בסקירה שנערכה במשרד הבריאות נמצא כי בנקודת זמן זו אין הוכחות מדעיות מספקות המעידות על קשר בין חשיפה לתאורת לד (LED) לבין השפעה שלילית על בריאות האדם. 

לפיכך, ובהתאם לנהוג בשאר מדינות העולם, משרד הבריאות אינו מוצא בשלב זה הצדקה להגביל את השימוש בתאורת לד או להמליץ על צמצום החשיפה לתאורה מסוג זה בתוך מבנים (בתי מגורים, מוסדות וכו').

עוצמת ההארה של גופי תאורה המשמשים במרחב הציבורי הפתוח גבוהה בהרבה מזו המשמשת בתוך מבנים סגורים. הסוכנות הצרפתית לבריאות ולבטיחות במזון, בסביבה ובתעסוקה הביעה חשש באשר לנזק העלול להיגרם לעין עקב חשיפה ישירה לתאורת לד הפולטת אור בהיר בעוצמת הארה גבוהה. במשרדי בריאות במדינות אחרות לא הוגדרו סיכונים מסוג זה או סיכנים אחרים.

בשל החשש כי בעתיד יצטבר ידע מדעי נוסף, ומאחר והקמה של תשתיות בעלות של מיליוני שקלים מצריכה תחשיבים כלכליים שונים ביחס לשימוש ביתי בתאורה כזו המליץ משרד הבריאות לנקוט בגישה שמרנית,  כך שאם יתגלה (למשל בעוד עשור) שאכן יש חשש בריאותי הרשויות לא ידרשו להחליף את כל תשתיות התאורה.  

לגבי שימוש ביתי, כאמור, מדובר בתאורה שעוצמתה חלשה יותר והיא גם אינה קרובה לגוף האדם, ולכן (על פי המידע המצוי כיום) אין בה סיכון בריאותי. אם בעוד מספר שנים יהיה בידנו מידע שמצביע על חשש לסיכון בריאותי אז החלפה של נורות (ולא של מערכות ותשתיות) תהיה פשוטה וקלה ליישום. 

יודגש כי מלבד החשש מפני נזק שעלול להיגרם לעין עקב חשיפה ישירה לתאורת לד בעוצמה גבוהה, לא נמצא קשר סיבתי בין חשיפה לתאורת לד לבין השפעות בריאותיות שליליות אחרות, לרבות תחלואה בסרטן. 

לפיכך, משרד הבריאות חוזר על עמדתו לפיה, על פי הידע המדעי העדכני הנגיש כיום, השימוש בנורות לד אינו כרוך בסכנה לבריאות האדם

דורון עופרי,
0 תגובות