השכר הממוצע נשחק

הלמ"ס לא ביצע סקרים לגבי יוקר המחיה מאז המחאה החברתית הגדולה ב 2011. לפי סקר שנערך בעיתון כלכליסט מחיר המחיה בישראל עלה והשכר הממוצע נשחק .

המשמעות היא שהעובד הממוצע בישראל משתכר היום 4% יותר מאשר לפני שלוש שנים - לאחר שמנכים את התייקרות סל הקניות שלו. הבשורה הפחות טובה היא שהעובד הישראלי הממוצע הזה קיים רק בנתונים הסטטיסטיים. במציאות יש עובדים ששכרם עלה ועובדים רבים יותר ששכרם קפא ואפילו נשחק.

מזון:סעיף המזון עלה בשיעור של 4.5%, משק בית מוציא בממוצע 2,100 שקל על מזון בחודש, לא כולל מע"מ.

חינוך:על פי נתונים אחרים של הלמ"ס, שיעור המימון הפרטי של ההוצאות על חינוך עלה בשלוש השנים האחרונות ב־5% והגיע בשנה שעברה ל־24 מיליארד שקל. סכום העתק הזה מממן לא רק שיעורים פרטיים ואת שכר הלימוד האוניברסיטאי, אלא גם את תשלומי הרשות של ההורים בבית הספר.

בריאות: ההוצאה על בריאות עלתה ב-44 שקל לחודש למשפחה .היקף ההוצאות על בריאות - ביטוח פרטי, השתתפות עצמית בתרופות ואף רכישת משקפיים - עלה מיולי 2011 בכ־6% או בערך 44 שקל לחודש למשפחה הממוצעת.

חשמל: עליה של 32% במחירי החשמל עקב המעבר לדלקים במקום גז לאחר פיצוץ צינור הגז ממצרים והעיכובים בהפקת הגז משדה תמר .

דיור: הדיור רושם עליה של 4%אחוז מאז שנת 2011. היחס בין שכר הדירה הממוצע למשכורת הממוצעת במשק החמיר מאז 2011. על פי נתוני משרד השיכון והלמ"ס, ב־2011 היתה ההוצאה על שכר דירה 35.8% מהשכר, ואילו במחצית הראשונה של 2014 שיעור זה טיפס ל־39%. במקביל האפשרות לרכוש דירה הלכה והתרחקה - ב־2011 נדרשו 131 משכורות לרכישת דירה ממוצעת, ואילו כיום כבר נדרשות 139 משכורות.

צדק חברתי - חדר המצב,
0 תגובות