הזכות הבסיסית על הארץ

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

הזכות הבסיסית שלנו על הארץ מקורה מספר הספרים - התנ"ך וניתנה לנו על ידי בורא העולם. וכך כתב רש"י על הפסוק הראשון בתורה:

"אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם" (שמות יב ב), שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום (תהלים קיא ו) "כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם". שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים", הם אומרים להם: "כל הארץ של הקב"ה היא; הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

 

שולי מועלם,
0 תגובות