עכבר הציץ דרך החור

עכבר אחד הציץ דרך החור שלו בקיר וראה שהאיכר בעל הבית הביא מלכודת עכברים.

נחרד כולו החל ללכת לחפש עזרה מחבריו שבחצר.

הוא הגיע אל התרנגול וסיפר לו שהכינו לו מלכודת.. ענה לו התרנגול," זה לא עניני..תסתדר לבד.."

המשיך העכבר וניגש אל הכבש: "אין מה לעשות אדון עכבר, רק להתפלל אני יכול אולי לנסות.."

הלך אל הפרה וזו צחקה ואמרה: "זו רק מלכודת עכברים..מה לי ולכל זה.."

עצוב ומוטרד הלך לביתו, הוא רואה איך מותו קרב, המלכודת כבר מוכנה לפעולה..

בלילה נשמע קול רעש גדול..נתפס נחש ארסי במלכודת..האשה ניסתה לחלצו והוא הכיש אותה..

מיד חלתה אשתו של האיכר, ומה טוב יותר לחולה ממרק עוף..הלך האיכר ושחט את התרנגול..

הרבה חברים באו לבקר את האשה ו...לא נעים..מה ניתן להם לאכול..הלך ושחט את הכבש..

לאחר חודש הבריאה האשה והוא עשה לה מסיבת הודיה..לצורך כך הלך ושחט את..הפרה..

אם אתה שומע שחברך נמצא במצוקה, אל תאמר "זה לא נוגע לי.."

לפעמים כשהחבר בצרה ואתה מתעלם היא יכולה ממש לבוא גם עליך..

אדם שבא לבקש ממך עזרה, אל תסובב לו את הגב, תראה לו שגם שזה לא נוגע לך אתה רוצה לעזור,לפחות תנסה..

אתה תעזור לחבר ותראה איך לך תמיד ישלחו עזרה משמים..

אם כבר בא חבר לבקש ממך עזרה, תבין שאתה מאד חשוב לו..שהרי הוא פנה דווקא אליך..

יצחק חניה,
0 תגובות