ללמוד מהבריטים איך להתייחס לעצמאים!

ללמוד מהבריטים איך להתייחס לעצמאים!

ב-"נאום המלכה" היא פירטה את סדר היום של הממשלה.

בין הדברים מצאנו חקיקה מעניינת: הממשלה הבריטית תכלול לראשונה עובדים עצמאים בחקיקה שתסדיר את עלויות הטיפול בילדים באמצעות סיוע ממשלתי שיהיה שווה בערכו להקלה במס על טיפול בילדים עד גיל 12.

ומה איתנו?

נראה שלא נותר אלא להמתין ל"מלך הישראלי" שייכנס ברוב הוד והדר לבניין הכנסת ויסדיר גם את עולם העבודה של העצמאים בישראל.

להב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל,
0 תגובות