סילוואן הוא כפר השילוח

הכפר המכונה כיום "סילוואן" הוא כפר השילוח הבנוי על חורבות עיר דוד, בו התיישבו לפני כ-133 שנים (שנת תרמ"ב), עולים יהודים מתימן שעלו לארץ וחידשו את ההתיישבות בדרומה של העיר ירושלים.

פורעים ערבים גרשו אותם בפרעות תרפ"ט ותרצ"ט.

עם ישראל חי וחוזר לארצו ולא יעזור לשום טרוריסט ערבי שמנסה להפר את הסדר בבירתנו – עם ישראל חוזר לכל מלוא רוחב ארצו וכך גם מחזק את אחיזתו בירושלים המאוחדת בירת ישראל.

התיישבות זו תחזק גם את הביטחון ותועיל גם לשכניה הערבים.

מוטי יוגב ,
0 תגובות