81 שנים למבצע "חומה ומגדל"

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

היום לפני 81 שנים, 7 בדצמבר 1936, החל מבצע "חומה ומגדל". חומה ומגדל הינו כינוי לסדרת מבצעי הקמה של יישובים חקלאיים יהודיים מבוצרים בארץ ישראל, בימי הפרעות המכונים מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936–1939) ומעט אחריהם.

מבצעים אלו באו כתגובה לפרעות שביצעו הערבים ביהודים שהתגוררו בארץ ישראל, ונועדו לקבוע "עובדות בשטח", על מנת להרחיב את גבולות ההתיישבות העברית וכן את שטח מדינת ישראל העתידית. כך עקפו את גזרות הספר הלבן של פאספילד, אשר הגביל את ההתייש...בות היהודית. את המבצע יזם ארגון ההגנה, על פי הרעיון והתכנון של שלמה גור (גרזובסקי), ואומץ על-ידי המוסדות המרכזיים של היישוב העברי: הסוכנות היהודית, קרן היסוד, הקרן הקיימת לישראל וההסתדרות. לקחו בו חלק קיבוצים ותנועות מכלל זרמי ההתיישבות. היישובים הוקמו במהירות (לפעמים אף במהלך לילה אחד) כשחומרי הגלם הוכנו מראש. בליל ההקמה הוקם מגדל וסביבו גדר כבסיס ליישוב עתידי - ומכאן מקור השם.

דורון עופרי,
0 תגובות