"הסכם גג" ענק נחתם בין משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה